Duyurular


Duyuruların ve Haberlerin Tümünü Görüntüle

Hakkımızda


main-about

Özgörevimiz, Üniversitemizin Avrupa Birliği araştırma desteklerinden en yüksek düzeyde yararlanabilmesi ve araştırıcılarımızın AB mobilite programlarına katılımlarının sağlanabilmesi için kolaylaştırıcı hizmetler sunmak, Üniversitemizin AB Üniversiteleri ile iletişimini Avrupa Araştırma Alanı (ERA) ile  bütünleşik olarak uyum sağlayarak geliştirmektir.

İTÜ Uluslararası Projeler Ofisi, AB Çerçeve Programlarının İTÜ kurumsal irtibat noktasıdır. 

İTÜ bünyesinde kurumsal irtibat noktası olma işlevini Uluslararası Projeler Ofisi üstlenmiştir. Ulusal Koordinatör ve Ulusal İrtibat Noktaları (TÜBİTAK) ile kurumsal olarak İTÜ arasındaki koordinasyon AB Merkezi tarafından sağlanmaktadır.

Uluslararası Projeler Ofisi İTÜ'de Avrupa Birliği ile ilgili yürütülen araştırma faaliyetlerinin gerçekleşmesine katkıda bulunmakta, araştırma alanında İTÜ ve Avrupa Birliği kuruluşları arasında gerçekleştirilen iletişim ve bilgi alışverişinin tümünü koordine etmektedir. Uluslararası Projeler Ofisi, İTÜ'deki akademik personeli bilgilendirmek ve onları Avrupa araştırma alanındaki son gelişmeler hakkında bilgilendirmek amacıyla Avrupa Araştırma Alanı (ERA) ile bağlantılı seminerler ve çalıştaylar düzenlemektedir. Buna ilave olarak, AB Merkezi akademik personele proje yönetimi dahil olmak üzere Çerçeve Programları proje önerilerinin hazırlanması, projelere ortak bulunması, araştırmacıların proje gruplarına dahil olması için imkanlar bulunması ve özel sektör ile KOBİ'ler gibi diğer ilgili taraflarla ilişki geliştirme konularında yardımcı olmaktadır.