imkanlar
“FineFuture” Projesi Horizon 2020 Programı Tarafından Desteklenmiştir

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin ortak olarak yer aldığı ve Maden Fakültesi Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik’in yürütücüsü olduğu “Innovative technologies and concepts for fine particle flotation: unlocking future fine-grained mineral and Critical Raw Materials resources for the EU (FineFuture)” başlıklı proje Avrupa Birliği Horizon 2020 Programı  “SC5-09-2018-2019: New solutions for the sustainable production of raw materials” çağrısı kapsamında desteklenmiştir.

Haziran 2019’da başlayacak olan proje 36 ay sürelidir. Projenin toplam bütçesi 6.249.249 Avro olup, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) bütçesi 253.750 Avro’dur. Proje ortaklığında 12 ülkeden 8 akademik ve 8 endüstriyel ortak yer almaktadır. 

İTÜ Proje Ekibi; Prof.Dr. Mehmet Sabri Çelik, Doç. Dr. Fırat Karakaş, Dr. Onur Güven’den oluşmaktadır.

Flotasyon ince boyutlu tanelerin zenginleştirilmesinde önemli bir ayırma prosesidir. Flotasyonda 20 mikrondan daha ince boyutlu tanelerin verimli olarak kazanılması mevcut proseslerle mümkün değildir. Bu proje kapsamında gerçekleştirilecek olan pilot ölçekli ekipman geliştirme ve modelleme çalışmaları ile ince boyutlu tanelerin seçimli olarak ayrılmasına yönelik bir çözüm geliştirilecektir.