imkanlar
İTÜ, Erasmus + Programı Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar

İstanbul Teknik Üniversitesi, Erasmus + Programı Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar (KA202)  faaliyetinde “ECVET Skills Platform” başlıklı ve “2019-1-TR01-KA202-077191” no’lu Projede Proje Ortağı Olarak Yer Almaktadır:

Projenin Tanımı:

Avrupa eğitim ve öğretim sistemleri, istihdam edilebilirlik için doğru becerileri sağlamada yetersiz kalmaya devam etmektedir ve öğrenme deneyimini çalışma ortamı gerçeğine yaklaştırmak için iş veya işverenlerle yeterince çalışmamaktadır. Bu becerilerdeki uyumsuzluklar, Avrupa endüstrisinin rekabet edebilirliği için artan bir endişe kaynağıdır.

Bu bağlamda; bu proje, mesleki eğitim sistemlerinin ve işgücü piyasasının, özellikle KOBİ'lerin etkileşimli olarak iletişim kurduğu bir platform geliştirmeyi amaçlarken, bir taraftan ihtiyaç duyulan beceriler oylanırken/değer biçilirken diğer taraftan, mesleki sistemler mevcut müfredatı güncelleyerek bu oylamaya cevap verecektir. Ayrıca, ECVET Skills Platformu aracılığıyla beceri analizi ve haritalama üzerine geliştirilen eğitim içeriğinin, mesleki eğitim ve öğretim sistemlerinin kalitesine hizmet ettiği ve teknik becerilerin öğretilmesinden sorumlu uzmanlara kişisel ve kavramsal becerileri öğretme görevi verdiği düşünülmektedir.

Projenin hedef grubu mesleki eğitim ve öğretim kurumları, mesleki eğitim ve öğretim öğretmenleri/eğiticileri, KOBİ'ler, işverenler, karar vericiler, sivil toplum kuruluşları ve kursiyerlerdir. Firmaların ihtiyaçları ve gereksinimleri ile eğitim kurumlarında sağlanan beceriler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak için hedef kitle üyeleri arasında bir kanal oluşturmayı amaçlamaktadır.

Proje Ortakları:

1. İstanbul Valiliği, Türkiye (Koordinatör Kurum)

2. İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye

3. İstanbul Sanayi Odası, Türkiye

4. Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türkiye

5. Sachsische Bildungsgesellschaft Furumweltschutz und Chemieberufe Dresden MBH – SBG, Almanya

6. Anaptixiako Kentro Thessalias, Yunanistan

7. Euromasc AS, Norveç

8. Instituto Para El Fomento Del Desarrollo Y La Formacion Sl, İspanya

9. Wiener Institut Fur Arbeitsmarkt- und Bildungsforschung, Avusturya

İTÜ Proje Ekibi:

Prof. Dr. M. Özgür Kayalıca

Doç. Dr. A. Aylin Bayar

Öğr. Gör. Dr. Ali Aydeniz

Ar. Gör. Denizhan Güven