imkanlar
İTÜ Denizcilik Fakültesi’nin Erasmus + Mesleki Eğitim Programı 2019

İTÜ Denizcilik Fakültesi’nin Erasmus + Mesleki Eğitim Programı 2019 yılı Ana Eylem 2 – Stratejik Ortaklıklar Mesleki Eğitim Yeniliği Destekleyen Stratejik Ortaklıklar Projesi Kabul Edildi:

İTÜ Denizcilik Fakültesi’nin “Maritime Health Trainings for Seafarers and Doctors (MariHEALTH ) ” başlıklı ve “2019-1-TR01-KA202-076813” no’lu  projesi AB Erasmus + Programı tarafından desteklendi.

Projenin Tanımı:


“Maritime Health Trainings for Seafarers and Doctors (MariHEALTH)” denizcilik sektöründe sağlık eğitimi uygulamalarına yönelik 24 ay sürmesi planlanan yenilikçi bir projedir. İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi koordinatörlüğünde yürütülmektedir.
KA202 2019 yılı Mesleki Eğitim Yeniliği Destekleyen Stratejik Ortaklıklar faaliyeti kapsamında 233 adet proje başvuru arasından desteklenen 35 proje arasında yer alarak 211 bin Avro hibe almaya hak kazanmıştır. 

Gemi çalışma ortamının yüksek risk içermesinden dolayı ortaya çıkabilecek kaza ve hastalık durumlarında, gemi adamları uygun müdahaleyi bilgi eksikliği ve yetersiz eğitim sebebiyle yapamamaktadır. Aynı zamanda gemiadamları ciddi sağlık sorunları ile karşılaştıklarında sahil sağlık istasyonlarından yardım talep ettiklerinde yeterli desteği, sağlık ekiplerinin gemi çalışma ortamını bilmemelerinden dolayı alamamaktadırlar. Bu durum gemilerde ciddi sorunlarına yol açmaktadır. Bu proje ile beraber farklı seviyelerdeki gemi adamlarına online tıbbı eğitimler verilerek gemide karşılaşabilecek sağlık sorunlarına müdahale etmeleri sağlanacaktır. Sahil sağlık istasyonlarında görevli doktorlara gemiadamlarının çalışma şartları ve hastalıklarla ilgili bilgiler verilerek pratik çözümlerin üretilmesi sağlanacaktır. Gemi adamlarının ve sahil sağlık istasyonlarında görevli doktorların gemilerdeki sağlık uygulamaları hakkında farkındalığı artırılacaktır. Bu çerçevede farklı seviyede ki gemiadamları/doktorlar için online eğitim modülleri hazırlanacak ve acil durumlarda gemiadamlarının ulaşabileceği mobil uygulama oluşturulacaktır.

Proje Ortakları:

1.         University of Strathclyde,UK

2.         Orca Informatics, Türkiye

3.         Türkiye Hudutlar ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye

4.         Constanta Maritime University, Romania,

5.         A.P.&A Limited, Poland,

6.         Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası, Türkiye

Proje yürütücüsü; Doç.Dr. Emre Akyüz

İTÜ Proje Ekibi;

Prof. Dr. Oğuz Salim Söğüt

Prof. Dr. Özcan Arslan

Dr. Öğr. Üyesi Elif Bal Beşikçi

Arş. Gör. Esma Uflaz