imkanlar
İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Stratejik Ortaklıklar Projesi Kabul Edildi

İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Erasmus + Okul Eğitimi Programı 2019 yılı Ana Eylem 2 – Stratejik Ortaklıklar Okul Eğitimi Yeniliği Destekleyen Stratejik Ortaklıklar Projesi Kabul Edildi:  

İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü “Immigrants' Digital Education Application of Languages (IDEAL) ” başlıklı ve '' 2019-1-TR01-KA201-077218 ''no’lu  projesi AB Erasmus + Programı tarafından desteklenmiştir.

Projenin Tanımı:

“Immigrants' Digital Education Application of Languages'' (IDEAL)  göçmen çocukların yeni yerleştikleri ülkeye daha kolay adaptasyonunu sağlayabilmek için  dil yeterliliğinin arttırılması amacıyla mobil uygulama geliştirilmesine yönelik  28 ay sürmesi planlanan yenilikçi bir projedir. Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülmektedir.  KA201 2019 yılı Okul Eğitimi Yeniliği Destekleyen Stratejik Ortaklıklar faaliyeti kapsamında 284 adet proje başvuru arasından desteklenen 8 adet  proje arasında yer alarak 172 bin Avro hibe almaya hak kazanmıştır. 

Son yıllarda iç savaşlar ve ekonomik krizler gibi sebeplerden dolayı Avrupa’ nın göçmen nüfusunda oldukça büyük bir artış gözlenmektedir.Özellikle göç yolları üzerinde bulunan Türkiye, İspanya ve Yunanistan gibi ülkelerde sığınmacıların nüfusu milyonları bulmaktadır. Norveç’te ise son yıllarda göç dolayısı ile eğitimine Norveç’te devam etmekte olan 13-17 yaş arası gençlerin oranı ülkenin toplam nüfusunun %10 ‘una denk gelmektedir.  

Özellikle eğitim kuşağında yer alan gençler için hem akademik, hem de sosyal hayattaki başarıları için dil önemli bir bariyerdir. Fakat proje ortağı olan Türkiye İspanya, Yunanistan,  ve Norveç’te bu yaş aralığındaki gençlerin ihtiyaçlarına yönelik geliştirilmiş, ücretsiz ve açık erişime sahip dil öğretim araçları bulunmamaktadır. Çeşitli mobil uygulamalar bulunmakla birlikte bu yazılımlar ya reklam ihtiva etmekte ya da belli bir seviyeye ulaştıktan sonra ücret talep etmektedir. Bireysel olarak pratik olmakla birlikte sınıfiçi kullanım için elverişli değildir. IDEAL Projesinin amacı;

- Mülteci ve sığınmacı veya göçmen konumunda olan 13-17 yaş Aralığındaki 100 gencin bulundukları ülkenin anadilini dilini interaktif dil araçları kullanarak öğrenmesini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda;

-  İspanyolca, Yunanca, Norveçce ve Türkçe dillerinde A1 seviyede bir dil öğretimini sağlayacak interaktif dil öğretim materyalinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Proje Ortakları: 

Türkiye: Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (Koordinatör)

Türkiye: İstanbul Teknik Üniversitesi 

Yunanistan:  Instutute of Social Sciences and Humanities

İspanya: Institut Manuel VázquezMontalbán

Norveç: Western Norway University of Applied Sciences