imkanlar
START Projesi Kabul Edildi

İTÜ Uçak Mühendisliği Bölümü’nün de Ortak Olarak Yer Aldığı Horizon 2020 START Projesi Kabul Edildi:

Bir SESAR H2020 projesi olan “START – a Stable and resilienT ATM by integrAting Robust airline operations into the neTwork” projesi hava trafik ağının tek bir uçuş rotası seviyesinden bütün bir kıtasal hava sahası seviyesine kadar bütün katmanlarda belirsizlikleri ele almayı planlamaktadır. Projede Madrid (Carlos III) Üniversitesi koordinatörlüğünde İTÜ’nün yanı sıra Catalunya Teknik Üniversitesi, ENAC, DLR ve FlightKeys yer almakta olup, Dr. Öğr. Üyesi Emre Koyuncu’nun yürütücü olduğu İTÜ takımı özellikle uçuş performans modellerinin geliştirilmesi, uçuş rotalarının hesaplanması, geniş ölçekli hava trafik ağı modellemesi ve bu Avrupa Hava Trafik Ağının kararlılığının sağlanması konularında kontrol, optimizasyon ve yapay zeka algoritmaları geliştirecektir. Hava sahalarının yönetiminde uçuşları bilindik noktalar üzerinden değil, Trajectory Based Operations (TBO) olarak adlandırılan yüksek keskinlikte hesaplara dayanan operasyonlar ile sürdürülmesi üzerine bir paradigma dönüşümü yaşanmaktadır. Bu operasyon şeklinde belirsizlikleri en aza indirmek sistemler arasında paylaşılan bilgi boyutunun ve sıklığının artması, iş yükü artışı nedeniyle yüksek seviyelerde otomasyon modüllerin hem uçak hem de kontrolör tarafında sisteme katılması ile mümkün olacaktır. “START” Projesi yoğun veri paylaşımın olduğu, bir çok otomasyon sisteminin birlikte çalışacağı geniş ölçekli bir ağ olan hava trafik yönetimi sisteminin her seviyesinde her koşulda kararlı ve dirençli bir sistem olarak kalmasını sağlayacak yapay zeka algoritmaları üretmeyi amaçlamaktadır. Adı geçen proje 30 ay sürecek olup, Mayıs 2020 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. Toplamda 2 Milyon Euro’ya sahip projenin en yüksek pay ve bütçeye sahip ikinci ortağı İTÜ’dür.