imkanlar
Horizon 2020 Programı Kapsamında Desteklenen Proje

“Normalization of Multimodal Brain Networks for Integral and Predictive Mapping of Neurological Disorders”  isimli Proje Horizon 2020 Programı Kapsamında Desteklenmiştir:

Horizon 2020 Programı Marie Sklodowska Curie Bireysel Araştırma  Bursları 2019 çağrısı kapsamında üniversitemizden İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde Dr.Öğretim Üyesi İslem Rekik’in “Normalization of Multimodal Brain Networks for Integral and Predictive Mapping of Neurological Disorders”  isimli araştırma proje önerisi Avrupa Birliği Horizon 2020 Marie  Skłodowska Curie Bireysel Araştırma Bursları (Individual  Fellowships-IF) 2019 çağrısı kapsamında %91’lik bir değerlendirme derecesiyle desteklenmeye uygun görülmüştür. Bu çağrı döneminde mühendislik panelinde başarı oranı sadece %13 olmuştur. “NormNets” Projesinde araştırmacılar, nörolojik hastalıklara ait bütünleyici ve öngörücü beyin haritalama kestirimleri yaparak nörobilimde beyin ağları alanında ilerleme kaydetmeye çalışacaklardır.

Toplam bütçesi 145,355 Avro olan 2 yıllık projenin, farklı bilgi ağlarını bütünleştiren bir bilgisayar yöntemi ortaya koyması ve hem sağlıklı hem hastalıklı beyinler için beyin bağlantı şablon haritaları oluşturması beklenmektedir.  İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesinden Prof. Dr. Gözde Ünal projede süpervizör olarak görev almaktadır.

Dr. Islem Rekik, Birleşik Krallık’da University of Edinburgh’da “Neuroimaging ve Computer Sciences” dalında doktorasını 2014 yılında tamamladıktan sonra ABD’de University of North Carolina’da IDEA laboratuvarında doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmıştır. Ardından Birleşik Krallık’da University of Dundee’de 2016-2018 seneleri arasında “Lecturer” olarak çalışmış ve 2017 senesinde BASIRA (Brain And SIgnal Research & Analysis, www.basira-lab.com) Laboratuarını kurmuştur. Dr. Rekik, 2018 senesinden beri İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde Doktor Öğretim üyesi olarak yaptığı araştırma çalışmalarında, makine öğrenmesi ve ileri bilgisayarla görü teknikleri yöntemleri ile büyük beyin veri analizi üzerine teknikler geliştirerek sağlık bilimlerine katkı yapmaktadır. Dr. Rekik, bilimde ve araştırmada çeşitlilik prensibiyle özellikle dezavantajlı azınlıklar ve az gelişmiş ülkelerdeki genç araştırmacılar için kapsayıcı ve güvenli araştırma ortamlarının oluşturulmasını desteklemektedir.