imkanlar
İTÜ GİNOVA’dan İki Yeni Proje

İTÜ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi’nin (İTÜ GİNOVA)’nın Proje Ortağı Olarak Dâhil Olduğu İki Proje Erasmus+ Programı Bilgi Ortaklıkları Tarafından Kabul Edildi.

Avrupa genelinde 216 proje başvurusu alan Erasmus+ Programı Bilgi Bilgi Ortaklıkları Proje Çağrısı sonucunda, zorlu ve kapsamlı değerlendirme süreçlerinden geçen 30 proje desteklenmeye değer bulundu. İTÜ GİNOVA’nın dâhil olduğu SME Cluster Growth ve WeRIn – Woman Entrepreneurs in Regional Inclusive Ecosystems başlıklı projeler de desteklenen projeler arasında yer aldı.

SME CLUSTER GROWTH:
Proje Tanımı: 
SME Cluster Growth, mühendislik alanında faaliyet gösteren KOBİ’leri yatay beceriler ve bilgilerle donatarak güçlendirmeyi ve sürdürülebilir bir büyüme sağlamalarını amaçlayan bir projedir. Proje koordinatörlüğünü İspanya’nın Malaga Üniversitesi yürütecektir.

Projenin İTÜ GİNOVA tarafındaki araştırma ekibi ise Prof. Dr. Şebnem Burnaz, Dr. Zeynep Eeden Bayazıt, Prof. Dr. Hale Karakaş ve Dr. Alper Yurttaş’tan oluşmaktadır.

Projenin hedefi: Proje kapsamında; yükseköğretim kurumlarından ilgili birimlerin ve iş dünyasından profesyonellerin desteğiyle KOBİ’lerin, operasyonel, davranışsal ve yeni koşullara uyum sağlama yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Proje Ortakları:
 1. University of Malaga (Proje Koordinatörü)
 2. Institut Mines Telecom Business School
 3. Crazy Town Oy
 4. University of Alcala
 5. University Industry Innovation Network
 6. University of Bologna
 7. İstanbul Teknik Üniversitesi
 8. Momentum
 9. Cork Institute of Technology

WeRIn – WOMAN ENTREPRENEURS IN REGIONAL INCLUSIVE ECOSYSTEMS:

Proje Tanımı:
WeRIn – Woman Entrepreneurs in Regional Inclusive Ecosystems, girişimcilik ekosistemindeki kadın mezun oranını yükseltmek ve Avrupa genelinde bölgesel ekosistemlere daha fazla dâhil olmalarını sağlamak amacıyla girişimcilik eğitiminin ve destek programlarının kapsayıcılığının artırılmasını amaçlayan bir projedir. Proje, Almanya’nın Münster Uygulamalı Bilimler Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülecektir. Ayrıca İTÜ ARI Teknokent de projede yerel ortak olarak yer alacaktır.

Projenin İTÜ GİNOVA tarafındaki araştırma ekibi ise Prof. Dr. Şebnem Burnaz, Prof. Dr. Oktay Taş, Dr. Zeynep Erden Bayazıt ve Dr. Alper Yurttaş’tan oluşmaktadır.

Projenin hedefi: Proje kapsamında; akademik ve akademik olmayan girişimcilik eğitimleri ve destek programlarıyla, bölgesel girişimcilik ekosistemlerinde kadın girişimci sayısının arttırılması hedeflenmektedir.

Proje Ortakları:
 1. Münster University of Applied Sciences (Proje Koordinatörü)
 2. Accreditation Council for Entrepreneurial and Engaged Universities
 3. Amsterdam University of Applied Sciences
 4. University Industry Innovation Network
 5. University of Zagreb
 6. Cork Institute of Technology
 7. İstanbul Teknik Üniversitesi
 8. Momentum Marketing Services Limited
 9. European Centre for Women and Technology
 10. WESt mbH
 11. Impact Hub Amsterdam BV
 12. Technology park Varazdin
 13. Rubicon Centre
 14. ARI Teknokent Proje Gelistirme Planlama A.Ş.