imkanlar
İTÜ GİNOVA’nın Erasmus+ Projesi Kabul Edildi

Erasmus+ Yükseköğretim Programı 2020 Yılı Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar Proje Çağrısı’nın sonuçları açıklandı. Desteklenen projeler arasında, İTÜ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi’nin (İTÜ GİNOVA) “STEM Valorisation Training Programme” adlı projesi de yer almaktadır Böylece Merkezin bu yıl başvurmuş olduğu üç Avrupa Birliği Projesi’nin tamamı kabul edilmiş oldu. İTÜ GİNOVA’nın koordinatörlüğünde yürütülecek projede, İrlanda’dan Munster Technological University, Hollanda’dan University Industry Innovation Network ve Fransa’dan Institut Mines Telecom Business School proje ortağı olarak yer almaktadır. Projenin İTÜ ekibi ise Prof. Dr. Şebnem Burnaz, Dr. Zeynep Erden Bayazıt ve Dr. Alper Yurttaş’tan oluşmaktadır. 31 Aralık 2020 – 30 Aralık 2022 tarihlerinde yürütülecek projenin toplam bütçesi 266.550 Avro’dur. Proje, proje ortağı ülkelerin teknik üniversitelerine ve bu üniversitelerdeki bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında çalışan birinci aşama araştırmacılara ulaşarak, bu alanlardaki araştırmacıların değerini arttıracak araçlar sağlamayı amaçlamaktadır. Proje kapsamında; araştırmacıların girişimcilik yetkinliklerini artırarak, toplumda daha güçlü bir etki yaratma etkisine sahip yeni nesil STEM araştırmacıları geliştirmeyi hedeflemektedir.