imkanlar
“QUEEN” Projesi, ERC Başlangıç Düzeyi Programı Tarafından Desteklendi

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Öğretim Üyemiz Dr. Onur Ergen’in “QUEEN” İsimli Projesi, AB’nin Ufuk Avrupa Programı Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) Başlangıç Düzeyi Programı Tarafından  Desteklendi:

Projenin Tanımı:

Dr. Onur Ergen’nin kuantum elektron mühendisliği ile, geleneksel pil teknolojisi ve elektroniğini, teorik limitlerin ötesine yepyeni bir fizik ve kimya yaklaşımı ile taşıyacağı QUEEN isimli projesi, Avrupa Birliği’nin Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) Başlangıç Programı tarafından desteğe layık görülmüştür. Pil teknolojisinin geleneksel işleyişini tamamen değiştirecek bu teknoloji, 2035’e kadar yalnızca 2 kat arttırılması beklenen pil enerji yoğunluğunu, 20 kat arttırarak anlık şarj olabilme kavramını oluşturulmayı hedeflemektedir.

 QUEEN projesi kapsamında, özellikle pil kimyasındaki kaotik iyon ve elektron iletimi hassas ve programlanabilir bir biçime getirilerek, çığır açıcı ince pil çalışma mesafeleri (anot ve katot arasında 2nm-5nm) ile, anlık iyon iletimi sağlanarak günümüzün pil teknolojilerinden 10000 kat daha fazla akımı barındırabilecek pil mimarilerini baştan tasarlayacaktır.

 Bu proje kapsamında oluşturulacak Kuantum Arc Kalem Electropuls Litografisi (Q-ARC) ve nano ölçekli “kalem” (ARC-PEN) teknolojisi ile, 2D hibrit nanomalzemelerin atomik olarak hassas üretimi sağlanabilecek ve programlanabilen maddeler geliştirebilecektir. Bu sayede QUEEN, pil işleyişinin karmaşık kodunu kuantum seviyede çözmekle kalmayacak, aynı zamanda biyoloji, esnek elektronik ve spintronik vb., gibi alanlarda 2D malzemelerin potansiyelini de ortaya çıkaracaktır.