imkanlar
“EDUCATE” Projesi Kabul Edildi

İTÜ’nün Ortak Olarak Yer Aldığı “EDUcation about ClimATE change and polar science – EDUCATE” Projesi Kabul Edildi

Küresel ölçekte artan sıcaklıklar, yükselen deniz seviyesi eğilimleri ve atmosferik karbondioksit seviyeleri ile ilgili son bilimsel raporlar, küresel iklim değişikliğinin varlığını açıkça ortaya koymaktadır. Gezegenimizin iklim sisteminde kilit rol oynayan kutup bölgeleri, bu değişimin etkileri ve sonuçları ile diğer bölgelere kıyasla daha da büyük oranda karşı karşıya kalmaktadır. Bu sonuçlarda en büyük pay insan etkisinin olmasına rağmen, toplumun genelinde küresel iklim değişikliği ve kutup bölgeleri ile ilgili temel bilgiler oldukça sınırlıdır. Bu nedenle, bu küresel zorluğun üstesinden gelmek için bu konularda eğitim ve farkındalık yaratmak büyük önem taşımaktadır.

Horizon Europe Marie Skłodowska-Curie Programı “Avrupa Araştırmacı Gecesi” çağrısı kapsamında kabul alan EDUCATE projesi kapsamında düzenlenecek etkinliklerle, küresel iklim değişikliği hakkında yürütülen çalışmaları ve sonuçları toplumun geneline hitap edecek şekilde uygun bir dille sunulacaktır. Bu çalışmaların günlük hayatımız üzerindeki etki ve faydaları anlatılarak toplum genelinde kutup bölgeleri ve küresel iklim değişikliği konusundaki farkındalığı arttırılması ve ilgili araştırma ve araştırmacıların kamuoyunda tanıtılması amaçlanmaktadır. Genç nesillere rol model oluşturmak için araştırmacıları ve mesleklerini eğlenceli bir ortamda tanıtmayı hedefleyen projede, İstanbul ve Gaziantep illerinde 30 Eylül-1 Ekim 2022 tarihlerinde bilim atölyeleri, stant etkinlikleri, sergiler, seminerler ve konserler düzenlenecektir. Etkinlik öncesi ve sonrasında gerçekleştirilecek farkındalık kampanyaları ile dijital platformların yanı sıra sosyal ve görsel medya yardımıyla kutup bölgeleri, küresel iklim değişikliği ve bu konularda yürütülen bilimsel araştırmalar hakkında merak unsuru oluşturulacaktır.

TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinatörlüğünde, Ankara Üniversitesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Teknik Üniversitesi, Tuzla Belediyesi ve Yaşar Üniversitesi ortaklığında planlanan etkinlikler, halkın kutup ve iklim bilimi ile ilgili araştırmaların temel ilke ve yöntemleri hakkındaki bilgisini artıracak, iklim değişikliğinin ve ilgili araştırmaların günlük yaşamımız üzerindeki etkilerinin anlaşılmasını geliştirecektir.