imkanlar
“SmartWaste” ve “RETEX” Projeleri Kabul Edildi

Horizon Europe MSCA Staff Exchange Çağrısı Kapsamında İTÜ’nün Koordinatör Olduğu “SmartWaste” ve “RETEX” Projeleri Kabul Edildi

Tekstil Teknolojileri ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyelerimiz Doç.Dr. Alper Gürarslan’ın  “SmartWaste” adlı projesi ile Doç.Dr.Özgür Atalay’ın ‘ReTex’ adlı projeleri  AB’nin Horiozn Europe Programı  MSCA SE-2021 çağrısı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır. İTÜ koordinatörlüğünde yürütülecek olan projelerde farklı ülkelerden sanayi ve araştırma kuruluşları ortak olarak yer alacaktır.

SMARTWASTE MSCA SE projesinin temel amacı, geleneksel ve yüksek maliyetli tekstil malzemelerini sürdürülebilir malzemelerle değiştirerek, yeni Sürdürülebilir Akıllı Tekstil Malzemeleri alanında çalışan, dünya standartlarında uluslararası ve sektörler arası bir organizasyonlar ağı oluşturmaktır. Proje ortakları, farklı ülkeler ve sektörler arasındaki ortak araştırmaları güçlendirerek sürdürülebilir tekstil malzemeleri oluşturmak için bilgi ve beceri alışverişinde bulunacaklardır. Bunun için konusunda dünya çapında tanınan tekstilciler, malzeme ve  polimer bilimciler, kimyagerler, yazılım mühendisleri ve tasarımcılar birarada çalışacaktır. Proje kapsamında sürdürülebilir tekstiller konusunda gelecek nesil araştırmacılar yetiştirelecek ve yenilikçi ürünler geliştirilecektir. 

48 ay sürecek olan proje bütçesi 943000 Avrodur. Proje dahilinde 6 farklı ülkeden 10 ortak bulunmaktadır.

Projenin koordinatörlüğünü Doç. Dr. Alper Gürarslan gerçekleştirirken, Doç.Dr.Özgür Atalay , Proje Teknik Koordinatörü olarak görev alacaktır.

RETEX MSCA SE projesinin temel amacı, dünya standartlarında uluslararası ve sektörler arası bir organizasyonlar ağı oluşturmaktır. Sürdürülebilir Elektronik Tekstil Malzemeleri geliştirmek için geleneksel tekstil malzemeleri yerine geri dönüştürülmüş pamuklardan çevre dostu yöntemlerle üretilen rejenere lifler kullanılacaktır. Proje ortakları, sürdürülebilir tekstil malzemeleri oluşturmak için bilgi ve beceri alışverişinde bulunacak, farklı ülkeler ve sektörler arasında işbirliğine dayalı araştırmalar yürütülecektir.  RETEX projesi ile akademik olmayan katılımcılar ticari pazarlarını geliştirmek için fırsatlar yakalayacaktır.  Proje dahilindeki uluslar arası hareketlilik ile araştırmacılar yeni beceriler geliştirecek, yeni araştırma ortamlarına maruz kalacak, ve kariyer gelişimlerini zenginleştireceklerdir. 

48 ay sürecek olan proje bütçesi 814200 Avrodur. Proje dahilinde 8 farklı ülkeden 11 ortak bulunmaktadır.

Projenin koordinatörlüğünü Doç. Dr. Özgür Atalay gerçekleştirirken, Doç.Dr. Alper Gürarslan, Proje Teknik Koordinatörü olarak görev alacaktır.