imkanlar
SolarHub Projesi Kabul Edildi

Horizon Europe Katılımın Genişletilmesi ve ERA’nın Güçlendirilmesi alanı Excellence Hubs çağrısı kapsamında “A Greek-Turkish Solar Energy Excellence Hub to Advance European Green Deal - SolarHub projesi toplam 4,87 Milyon Avro bütçe ile fonlanmıştır. İTÜ’nün ortak olarak yer aldığı projenin yürütücülüğü Enerji Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Tuba Okutucu Özyurt tarafından yapılacaktır.

Projede, Enerji Enstitüsü öğretim üyeleri Prof. Dr. Üner Çolak, Prof.Dr. Özgür Kayalıca ve Dr. Öğretim Üyesi Sevan Karabetoğlu, araştırmacı olarak yer alacaktır.

SolarHub projesinin genel amacı özellikle tarım uygulamaları kapsamında, Türkiye ve Yunanistan’da bulunan Güneş Enerjisi yenilik ekosistemleri arasındaki bağlantıları güçlendirmek ve birleşik bir ekosistem yaratmak konusunda çalışmalar gerçekleştirmektir. Projede 11’i Türkiye’den olmak üzere toplam 21 kuruluş yer almaktadır. Türkiye’den paydaşların toplam bütçesi 2,2 Milyon Avro, İTÜ payı ise 91713 Avro’dur.