imkanlar
IntegrEUtor Projesi

Avrupa Birliği Erasmus+ Programı’nın Jean Monnet Faaliyetleri Jean Monnet Modülleri çağrısı kapsamında “EU Integretion and Turkey – IntegrEUtor” projesi toplam 25,500 Avro bütçe ile fonlanmıştır. İTÜ’nün koordinatör olarak yer aldığı projenin yürütücülüğü İTÜ Girişimcililik ve İnovasyon Merkezi’nden Öğr. Gör. Dr. Alper Yurttaş tarafından yapılacaktır.

Projede, İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Ebru Dülekgürgen, İTÜ Avrupa Birliği Merkezi Araştırma Ofisi’nden Öğr. Gör. Dr. Didem Özgür ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Doç. Dr. Altuğ Günar araştırmacı olarak yer alacaktır.

IntegrEUtor projesinin genel amacı İTÜ öğrencileri arasında Avrupa Birliği ve Türkiye-AB ilişkileri alanındaki bilgi ve farkındalığı geliştirmek ve farklı disiplinlerden akademisyenlerin AB alanında ortak çalışmalar yürütmesine olanak sağlamaktır. 1.1.2023 tarihinde başlayacak ve üç yıl sürecek projenin toplam bütçesi 25,500 Avro olarak belirlenmiştir.