imkanlar
“Smart AgroVETs” Projesi Kabul Edildi

İklim Değişikliğine Uyum Projesi için Tarımda Yenilikçi Bir Mesleki Eğitim Perspektifi (Akıllı AgroVET) “An Innovative VET Perspective on Agriculture for Climate Change Adaptation” (Smart AgroVETs) Erasmus+ Projesi kapsamında ortak olarak yer alınan proje 28.02.2022 tarihinde başlamıştır ve 32 ay sürecektir. Projenin amacı; tarımda yenilikçi bir mesleki eğitim perspektifi ile iklim değişikliğine uyum ve dayanıklılığı artırmaktır. Proje Silivri Belediyesi tarafından yürütülmektedir. Silivri Belediyesi dışında projede 5 ortak bulunmaktadır. İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümünden Prof.Dr. Levent ŞAYLAN ve Doç.Dr. Barış ÇALDAĞ’ın tarımsal meteoroloji alanında katkıda bulunacağı projede, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Avusturya’dan araştırma kurumaları, özel sektör ve üniversiteler de yer almaktadır. Projede İTÜ Proje ekibi özellikle tarımsal meteoroloji alanında okur yazarlık konularında proje amaçlarına katkıda bulunacaktır. Spesifik amaçlardan bazıları; mesleki eğitim ve öğretim öğrencilerinin agrometeorolojik okur yazarlık ve sürdürülebilir sulama yönetim sistemi konusundaki yeterlilik ve becerilerini geliştirmektir. Mesleki Eğitim’deki öğretmenleri tarımsal meteorolojik okuryazarlık, akıllı tarım ve tarımda iklim değişikliğine uyum politikaları hakkında eğitim materyalleri ve yenilikçi eğitim araçlarıyla donatmak amaçlardan bazılarıdır. Bu projede İTÜ ekibi iklim değişikliği tarım etkileşimi konusunda yukarıda bahsi geçen amaçlara ulaşmak hedefindedir. Böylece projede iklim değişikliğine uyumun tarımdaki önemi konusunda farkındalık yaratmak ve bunu arttırmak amaçlanmaktadır.