İTÜ Avrupa Birliği Merkezi

Dahil Olduğumuz Ağlar

EURAXESS AĞI:
Araştırmacıların  dolaşımlarının özendirilmesi ve desteklenmesi, dolayısı ile bilim ve teknoloji gelişiminin istenen düzeye getirilmesi Avrupa Komisyonu'nun çok önem verdiği programlardan biridir. Bu destek ve önlemlerin çerçeve programlarında uygulanması yanında Komisyon'un başlattığı proje EURAXESS ağıdır. Bu ağ sayesinde araştırmacıların dolaşımları, eğitim ve çalışmalarının daha da kolaylaşması amaçlanmaktadır. EURAXESS Ağı Türkiye'nin de dahil olduğu 595'den fazla merkez ile hizmet vermektedir.

Ayrıntılı Bilgi için:  https://euraxess.ec.europa.eu/