İTÜ Avrupa Birliği Merkezi

HORİZON 2020

Horizon 2020 Programı yaklaşık 72,5 Milyar Avro’luk bütçesiyle, Avrupa’nın küresel rekabet edebilirliğini güçelendirmeyi amaçlayan, 2014-2020 yılları arasında yürürlükte olacak AB’nin yeni Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı’dır. TÜBİTAK tarafından İTÜ'de gerçekleştirilen Horizon 2020 Bilgi sunumuna http://www.abmerkezi-arastirma.itu.edu.tr/Icerik.aspx?sid=11430 linkinden ulaşabilirsiniz.

Horizon 2020’de AB’de AR-GE kapsamında yürütülen faaliyetlerin etkisinin artırılması hedefinde, Birlik'de yürütülen tüm araştırma ve yenili programlarının 2014-2020 yılları için bütüncül bir system altında toplamayı amaçlamaktadır.

Horizon 2020’de programın araştırma ve yenilik için sağlanan finansman kaynaklarının tamamını kapsayacaktır: Araştırma ve Teknoloji Geliştirme için Çerçeve Programları (FP), Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı (CIP) ve Avrupa Yenilik ve Teknoloji Ensitüsü (EIT).  Horizon 2020 Programı Bilimsel Mükemmeliyet, Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik ile Toplumsal Sorunlara Çözümler olmak üzere üç öncelik alanı altında yapılandırılmıştır.

Bilimsel Mükemmeliyet Alanında Marie Curie Bursları, Avrupa Araştırma Konseyi, Yeni ve Gelişen Teknolojiler ve Araştırma Altyapıları yer almaktadır.

Endüstriyel Liderlik alanında ise Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojiler alanında liderlik için belirlenen 13.7 milyar Avro’luk bütçenin 6 milyar Avro’su Etkinleştirici Anahtar Teknolojiler (KETs) alanında Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Fotonik, Mikro ve Nanoelektrik, Nanoteknoloji, İleri Malzemeler, İleri İmalat ve Süreç Teknolojileri ile Biyoteknoloji alanları için ayrılmıştır. Endüstriyel Liderlik başlağında risk sermayesine daha kolay erişim ve KOBİ’lere destek alanları da yer almaktadır.

Toplumsal Sorunlara Çözümler başlığı altında dokuz tematik alan yer almaktadır. Bu alanlar:

1)      Sağlık, Demografik Değişim ve Refah
2)      Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Ormancılık, Deniz, Denizcilik ve Su Araştırmaları
3)      Güvenli, Temiz ve Verimli Enerji
4)      Akıllı, Yeşil ve Entegre Ulaştırma
5)      İklim Faaliyeti, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Ham Maddeler
6)      Değişen Dünyada Avrupa- Kapsayıcı, Yenilikçi ve Yansıtıcı Toplumlar
7)      Güvenli Toplumlar- Avrupa’nın ve Vatandaşlarının Güvenliğinin ve Bağımsızlığının Korunması
8)      Kesişen Zorluklar Alanı
9)      KOBİ’lerde İnovasyon