İTÜ Avrupa Birliği Merkezi

Marie Sklodowska Curie

MSCA Araştırmacı Gecesi Etkinliği 2021 Yılı Çağrısı Açıldı

MSCA Araştırmacı Gecesi Etkinliği 2021 yılı çağrısı 2 Ekim 2020 tarihi itibariyle açılmıştır. Program kapsamında, Eylül ayının son cuma günü (24 Eylül 2021) araştırmacılarla toplumdaki diğer bireyleri bir araya getiren ve gençleri bilime teşvik eden tek günlük bir etkinliğin düzenlenmesi hedeflenmektedir.

Gençlerin araştırmacılık mesleğine özendirilmesi, bilimin ve araştırmacıların tanıtılması hedefiyle oluşturulacak etkinlikler, Avrupa çapında kamuya açık ve halka yönelik olarak düzenlenmektedir. Bu faaliyetler uygulamalı deneyler, bilimsel gösteriler, tartışma oturumları, yarışmalar, konserler gibi çeşitli biçimlerde olabilmektedir. Etkinliği gerçekleştiren kuruluşa, organizasyon giderlerinin tamamını kapsayacak bütçe sağlanabilmektedir. NIGHT projeleri kurumsal başvuru gerektirmekte olup, tek ortaklı ya da birden fazla kuruluşu bir araya getiren bir konsorsiyum ile başvuru mümkündür.

Bu seneki çağrı kapsamında ‘Yeşil Mütabakat ile ilgili aktiviteler teşvik edilmektedir.

Son Başvuru Tarihi 12 Ocak 2021’dir.

Detaylı bilgi için:

https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/european-researchers-night_en

MSCA Çalışma Programı