İklim Faaliyeti, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Ham Maddeler

Yeşil Mutabakat (Green Deal)Teklif Çağrısı Yayımlandı!

10 alanda 20 konu başlığının destekleneceği Ufuk 2020 Programı Yeşil Mutabakat (Green Deal) Çağrısı yayımlandı.

Söz konusu çağrı, 2050 yılına kadar Avrupa kıtasını iklim nötr hale getirmek konusundaki genel hedefi ile bir dizi derinden dönüştürücü politikalar tasarlamayı, Ar-Ge ve yenilik projeleri yoluyla bu hedeflere katkı sunmayı amaçlamaktadır. 1 milyar Avro bütçeyle, yeni çağrı, mevcut durumun aciliyetine ve yeni Komisyon'un hedeflerine cevap veren iklim ve çevre ile ilgili zorlukların üstesinden gelmek üzere tasarlanmıştır.

Son Başvuru Tarihi 26 Ocak 2021’dir.

Çağrı programı için:

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-cc-activities_en.pdf

İklim Çalışma Programı