İLETİŞİM

Uzmanlar:
Dr. Didem Özgür: 0 212 285 66 52, ozgurd@itu.edu.tr 
Sorumlu Olduğu Alanlar:
Bilimsel Mükemmeliyet: Marie Sklodowska Curie
Endüstriyel Liderlik:ICT
Toplumsal Sorunlara Çözümler: Güvenli, Temiz ve Verimli Enerji; Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Ormancılık, Deniz, Denizcilik ve Su Araştırmaları;  Değişen Dünyada Avrupa- Kapsayıcı, Yenilikçi ve Yansıtıcı Toplumlar; Güvenli Toplumlar-Avrupa ve Vatandaşlarının Güvenliğinin ve Bağımsızlığının Korunması, Mükemmeliyetin Yaygınlaştırılması ve Katılımın Genişletilmesi, Toplum ile ve Toplum İçin Bilim
Erasmus+ Programı

Başak Tiniş: 0 212 285 66 68, btinis@itu.edu.tr 
Sorumlu Olduğu Alanlar: 
Bilimsel Mükemmeliyet: ERC, Araştırma Altyapıları, yeni ve Gelişen Teknolojiler (FET)
Endüstriyel Liderlik: Uzay; KOBİ'lerde İnovasyon, Nanoteknoloji, Biyoteknoloji, Risk Finansmanına Erişim
Toplumsal Sorunlara Çözümler: Akıllı, Yeşil ve Entegre Ulaştırma, iklim Faaliyeti, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Ham Maddeler;  

E-posta: eucentre@itu.edu.tr
itu

İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası Kat 5  No: 501  Maslak 34469 İstanbul
Tel: 0 212 285 66 52 
       0 212 285 66 68
Faks: 0212 285 70 50