Proje Kataloğu

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin 2001-2013 yılları arasında Avrupa Birliği 5., 6. ve 7. Çerçeve Programları tarafından desteklenen projeleri ile ilgili bilgilerin yer aldı "AB Çerçeve Programları Projeleri Kataloğu'nu" bilgilerinize sunarız.
AB Çerçeve Programları Projeleri Kataloğu